...

Ook de mogelijke invloed van temperatuur op de eerder vastgestelde associatie tussen luchtvervuiling en longfunctie werd onderzocht. Om tot hun resultaat te komen bouwden de auteurs lineaire modellen van gemengde effecten. In de volledig gecorrigeerde lineaire modellen ging elke temperatuurstijging van 5°C, in vergelijking met de vorige week, gepaard met een reductie van 20 ml in FEV1 (-34 tot -6). Echter alleen in de winter en de lente was dit omgekeerd evenredig verband tussen wijziging in temperatuur en longfunctie significant. Wanneer het buiten het seizoen warm was, was ook de hoeveelheid fijn stof van de vorige dag omgekeerd evenredig met de longfunctie, wat niet het geval was op koude dagen buiten het seizoen. Hetzelfde patroon werd vastgesteld met andere luchtvervuilende stoffen. Vandaar dat de auteurs veronderstellen dat verschillen in longfunctie naargelang de temperatuur zouden kunnen worden verklaard door gedragswijzigingen op relatief warme dagen, waardoor de patiënten dan meer worden blootgesteld aan de buitenlucht. Rice MB et al. Association of Outdoor Temperature with Lung Function in a Temperate Climate. ERJ 2018; early view December 21. DOI: 10.1183/13993003.00612-2018.