...

Een prospectieve studie, onlangs gepubliceerd in de Acta Paediatrica, onderzocht het verband van exclusieve borstvoeding gedurende de eerste drie levensmaanden met het risico op respiratoire allergieën en astma bij deze kinderen op de leeftijd van zes jaar oud. De studie werd uitgevoerd bij 1.177 moeder- en kindparen(Infant Feeding Practices Study II in 2005-2007 en een follow-upstudie van zes jaar in 2012), waarbij een derde van de kinderen exclusief borstvoeding kreeg tot de leeftijd van drie maanden oud. Op de leeftijd van zes jaar oud had 20,8% van de kinderen de diagnose van een respiratoire allergie gekregen en 11,3% de diagnose van astma. Exclusieve borstvoeding was geassocieerd met een 23% lager relatief risico op een respiratoire allergie op de leeftijd van 6 jaar oud, wanneer vergeleken met kunstvoeding/flesvoeding. Exclusieve borstvoeding was eveneens geassocieerd met een 34% lager relatief risico op astma, maar enkel bij kinderen waarbij er geen familiegeschiedenis van astma bestond. Wanneer de borstvoeding niet exclusief was, kon geen verlaagd risico op respiratoire allergieën of astma aangetoond worden in vergelijking met kunstvoeding. De auteur besluit dat deze resultaten de promotie van exclusieve borstvoeding gedurende de eerste drie maanden via gezondheidsprogramma's verder aanmoedigt.Bigman G. Exclusive breastfeeding for the first 3 months of life may reduce the risk of respiratory allergies and some asthma in children at the age of 6 years. Published 3 march 2020 Acta Paediatrica https://doi.org/10.1111/apa.15162