...

De hypothese die de onderzoekers in de Novel START-studie (Novel Symbicort Turbohaler Asthma Reliever Therapy), uitgevoerd in Australië en Nieuw-Zeeland, wilden uitpluizen was of een behandeling met ICS+LABA (budesonide/formoterol) wanneer nodig bij volwassenen met milde astma beter was dan een SABA (salbutamol) wanneer nodig of dan ICS (budesonide) in onderhoudsbehandeling + SABA (salbutamol) wanneer nodig, dat laatste wordt trouwens door de richtlijnen aanbevolen bij dit type astma. De studie liep over 52 weken, open label, met parallelle groepen en versus controle. 668 patiënten werden gerandomiseerd tot salbutamol wanneer nodig, budesonide in onderhoud + salbutamol wanneer nodig, of budesonide+formoterol wanneer nodig. Het primaire eindpunt - het aantal exacerbaties op jaarbasis - was significant lager met de combinatie ICS+LABA dan met de SABA maar niet significant verschillend van de groep met ICS in onderhoudstherapie. Het aantal ernstige exacerbaties daarentegen was significant lager in de combinatiegroep vergeleken met beide andere groepen: 9 met groep met ICS+LABA versus 23 in de SABA-groep en versus 21 in de ICS onderhoudsgroep. Bovendien was de gemiddelde dosis geïnhaleerd budesonide per dag kleiner in de budesonide+formoterol groep (107±109 µg versus 222±113 µg in de groep met budesonide onderhoudsbehandeling). De nevenwerkingen komen overeen met die gezien in de dagelijkse klinische praktijk. Beasley R et al. Controlled Trial of Budesonide-Formoterol as Needed for Mild Asthma. N Engl J Med 2019;380;2020-30. DOI: 10.1056/NEJMoa1901963