...

De tbc-last in de Europese regio van de WHO was in totaal met 19% gedaald voor de periode 2015-2019. Ook de mortaliteit door tbc daalde tussen 2018 en 2019 met 9,4%. Het geschatte aantal tbc-sterfgevallen in de Europese regio van de WHO in 2019 is 20.000, waarvan 3.560 in de EU/EEA. Het meldingspercentage voor tbc in EU/EEA-landen was 9,6 per 100.000 inwoners. Er is dus nog veel werk voor de boeg om de VN-doelstelling voor 2030 te halen (meldingspercentage: 2,4 per 100.000 inwoners). Geruststellend is dat het aantal gemelde gevallen van multiresistente (MDR) tbc en extensieve resistente (XDR) tbc in 2019 bleef dalen in de EU/EEA-landen, en slechts voor een klein deel van alle gerapporteerde tbc-gevallen verantwoordelijk was. Het gerapporteerde behandelsucces blijft echter ver onder de WHO-doelstellingen. Van alle in 2018 gemelde tbc-gevallen met een in 2019 gerapporteerd behandelresultaat, werd slechts 63,7% met succes behandeld. Het succes van de behandeling was lager voor MDR-tbc-gevallen (43,2%) en nog lager voor XDR-tbc-gevallen (34,9%), terwijl het percentage sterfgevallen voor deze groepen respectievelijk 15,0% en 26,2% was. Een begeleidend persbericht van de ECDC benadrukte dat alhoewel de mortaliteit daalt in de Europese regio van de WHO, tbc na covid-19 op de tweede plaats komt van dodelijke infectieziekten en dat antibioticaresistentie een ernstige probleem stelt. Blijvende inspanningen om tuberculose te bestrijden zijn dus essentieel. Bronnen:https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-europe-2021-2019-datahttps://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ending-tuberculosis-race-against-time-and-drug-resistance