...

Tot nog toe was weinig geweten over de virale factoren die de klinische uitkomst van RSV-infecties beïnvloeden. Wel was geweten dat defecte virale genomen (DVG's) een belangrijke rol spelen bij het opwekken van antivirale immuniteit. Een nieuwe studie toonde nu de associatie aan tussen het voorkomen van bepaalde DVG's ('copy-back' type) en de ernst van de ziekte bij drie verschillende groepen. De onderzoekers analyseerden viraal RNA in nasale spoelingen van 122 kinderen jonger dan twee jaar die met RSV in het ziekenhuis waren opgenomen. Bij 100 (82%) kinderen werden DVG's gevonden. Kinderen met DVG's werden zieker en bleven langer in het ziekenhuis. Verder onderzoek bij kinderen met een RSV-infectie die niet in het ziekenhuis waren opgenomen, en bij gezonde jonge volwassenen die experimenteel geïnfecteerd werden, toonde aan dat de associatie met het ziekteverloop afhangt van op welk moment tijdens de ziekte de DVG's waargenomen worden. Wanneer de DVG's reeds vroeg na de infectie gedetecteerd worden, was er een korter en milder ziekteverloop dan wanneer de DVG's pas later worden gedetecteerd. De verklaring van de onderzoekers is dat een sterke immuunrespons heel vroeg na de infectie gunstig is omdat het de vermenigvuldiging van het virus voorkomt. Maar als de immuunrespons laat opgewekt wordt, wanneer het virus zich al vermenigvuldigd heeft, kan dit tot schade en ernstigere ziekte leiden. De onderzoekers stellen dat hun bevinding artsen kan helpen op het moment van ziekenhuisopname bij het identificeren van kinderen met een hoog risico op ernstige ziekte als gevolg van RSV.Bron:Felt SA et al. Detection of respiratory syncytial virus defective genomes in nasal secretions is associated with distinct clinical outcomes. Nat Microbiol. 2021 May;6(5):672-681. doi: 10.1038/s41564-021-00882-3. Epub 2021 Apr 1. PMID: 33795879.