...

Prospectief werden 2.254 gehospitaliseerde kinderen geïncludeerd in de studie. De pneumonie werd bevestigd door radiografie en de kiem opgezocht door real-time PCR op neus-keel/mond-keel-uitstrijkjes. Ook de gevoeligheid voor macroliden werd getest door genotypering van de geïsoleerde Mp. Van de kinderen had 8% een PCR positief voor Mp (mediane leeftijd: zeven jaar). 12% van de kinderen moesten worden opgenomen op intensieve zorg en 26% hadden een pleuravochtuitstorting. Macrolidenresistentie werd aangetoond bij 4%, al waren symptomen en uitkomsten niet verschillend van bij kinderen zonder macrolidenresistentie.Bij bijna alle Mp-positieve kinderen (98%) werden copathogenen opgespoord. En meer dan een vierde (28%) had één of meer dan één copathogeen (meestal virussen). Risicofactoren voor een hogere detectie van Mp waren: de leeftijd (in vergelijking met 2-4-jarigen is de gecorrigeerde OR 10,7 voor 10-17-jarigen en 6,4 voor 5-9-jarigen), vijf dagen of minder antibioticagebruik vóór hospitalisatie (gecorrigeerde OR 2,3) en aanwezigheid van copathogenen (gecorrigeerde OR 2,1). De klinische kenmerken van de Mp-pneumonie waren aspecifiek. Kortom, Mp moet zeker in de differentiaaldiagnose worden opgenomen bij kinderen op schoolgaande leeftijd als een pneumonie niet herstelt zoals verwacht. Kutty PK et al. Mycoplasma pneumoniae among children hospitalized with community-acquired pneumonia. Clin Infect Dis 2019 Jan 1; 68:5. (https://doi.org/10.1093/cid/ciy419)