...

Daaruit blijkt dat bronchoscopische longvolumereductie (BLVR) met klepplaatsing leidt tot vergelijkbare verbeteringen in de longfunctie, kortademigheid en inspanningscapaciteit dan meer invasieve longvolumereductiechirurgie (LVRS). Tot nu toe bestond er geen directe vergelijking tussen beide technieken om de besluitvorming te informeren wanneer patiënten in aanmerking komen voor beide behandelingen. Bronchoscopische longvolumereductie is een minder invasieve optie en wordt als minder riskant beschouwd. In de CELEB-studie werden 88 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar gerandomiseerd om ofwel LVRS (41 patiënten) of BLVR (47 patiënten) te krijgen. Na 12 maanden was de gemiddelde verbetering ten opzichte van baseline vergelijkbaar volgens de iBODE-score (het primaire eindpunt van de studie, samengesteld uit body mass index, luchtwegobstructie, kortademigheid en inspanningscapaciteit): -1,10 (SD 1,44) met LVRS en -0,82 (SD 1,61) met BLVR (P=0,54). Beide behandelingen resulteerden in vergelijkbare reducties in air trapping, gemeten als voorspeld residueel volume (RV) %: LVRS: -36,1 (95%CI: -54,1 tot -10), BLVR: -30,5 (95% CI: -59 tot -9, p=0,91).De twee behandelingen leken ook even veilig, met slechts één sterfgeval in elke groep van het onderzoek na een jaar. De resultaten van deze studie kunnen belangrijk zijn voor clinici en patiënten bij de besluitvorming over welke behandeling best gekozen wordt, in functie van het individueel risicoprofiel van de patiënt. Bron:Buttery S et al. Comparative Effect of Lung volume reduction surgery for Emphysema and Bronchoscopic lung volume reduction with valve placement: the CELEB trial. European Respiratory Society 2022: Late Breaking Abstract