...

De epidemie van longziekten als gevolg van vermoedelijk misbruik van elektronische sigaretten in de Verenigde Staten neemt niet af, melden de Centres for disease control and prevention (1). Volgens de laatste cijfers gaat het om 18 sterfgevallen en 1080 patiënten. In één week zijn zes nieuwe sterfgevallen en 275 nieuwe gevallen geregistreerd. De mediane leeftijd bij overlijden was 49,5 jaar (spreiding 27-71 jaar), maar 81% van de patiënten was minder dan 35 jaar en 16% was jonger dan 18 jaar.Het onderzoek naar de effecten van dampen loopt verder. Hoewel er almaar meer bekend is over de klinische kenmerken en de resultaten van beeldvormingsonderzoeken van de longletsels in samenhang met dampen, is de pathologie nog niet opgehelderd. Artsen van de Mayo Clinics hebben directe weefselletsels vastgesteld die vergelijkbaar waren met wat wordt gezien bij blootstelling aan giftige gassen (2).De vorsers hebben voor hun studie longbiopten geanalyseerd van 17 patiënten (13 mannen) van een mediane leeftijd van 35 jaar (spreiding 19-67 jaar) die allen hadden gedampt (71% met marihuana of cannabisolie) en bij wie klinisch longlijden werd vermoed. Bij elf patiënten kon een zekerheidsdiagnose worden gesteld en bij de andere zes een waarschijnlijkheidsdiagnose. Twee patiënten zijn overleden.Het pathologisch-anatomisch onderzoek toonde acute longletsels, meer bepaald een acute fibrineuze pneumonitis, diffuse alveolaire letsels of een georganiseerde, doorgaans bronchiolocentrische pneumonie met bronchiolitis.Aanvankelijk werd gedacht dat het zou gaan om een lipoïde pneumonie door ophoping van vetten in de longen door penetratie van de oliën in de longen. Vitamine E-olie werd vermeld als mogelijke oorzaak. De studie werd uitgevoerd bij een weliswaar klein aantal patiënten, maar bij geen enkele patiënt werden tekenen van een lipoïde pneumonie gezien. Meerdere steden en staten in de Verenigde Staten en elders overwegen al een totaalverbod op elektronische sigaretten of op elektronische sigaretten met andere aroma's dan tabak. De auteurs concluderen dat dampen risico's kan inhouden en zelfs tot de dood kan leiden. In het licht van hun observaties pleiten ze voor een betere reglementering van de sector en betere informatie van het publiek en met name jongeren over de gevaren van dampen. (referenties:(1) Centers for Disease Control and Prevention, 3 oktober 2019,(2) The New England Journal odf Medicine, 2 oktober 2019, DOI: 10.1056/NEJMc1913069)