...

Daartoe werden broncho-alveolaire lavages (BAL) en longweefselbiopsieën genomen bij 11 patiënten met ernstig astma, 12 patiënten met mild tot matig astma en 12 gezonde mensen. Gevonden werd dat het ijzergehalte buiten de cellen lager was bij astmapatiënten dan bij gezonde mensen, en het laagste was bij patiënten met ernstig astma.Het ijzergehalte in de longcellen was hoger in de BAL-stalen van astmapatiënten dan in die van gezonde mensen. De analyses toonden aan dat een hoger ijzergehalte in de longcellen en een lager vrij ijzergehalte geassocieerd was met een meer ernstige obstructie van de luchtwegen, gemeten via FEV1. Eveneens vond men dat de expressie van de divalente metaaltransporter DMT1 en de transferrine receptor 1 (TFr1) verhoogd was bij astma en correleerde met verminderde longfunctie en een verhoogde inflammatoire respons in de luchtwegen. Ook in een experimenteel muismodel voor astma werden verhoogde ijzergehaltes in de longcellen teruggevonden, die geassocieerd waren met verhoogde Tfr1-expressie in de luchtwegenweefsels. Macrofagen bleken de belangrijkste bron van de verhoogde Tfr1-expressie. De auteurs stellen dat deze studie de eerste is die eenduidig het verband aantoont tussen ijzertoename in de longcellen en -weefsels en de ernst van astma.Hun bevindingen wijzen op het mogelijke potentieel van een behandeling van astma die inspeelt op een ontregeling van ijzerabsorptie in de longen.Bron: Ali MK et al. Crucial role for iron level and regulation in the pathogenesis and severity of asthma. Published 17 March 2020. Eur Resp J DOI: 10.1183/13993003.01340-2019