...

Er bestaat geen curatieve behandeling noch een therapeutisch vaccin voor COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019). Daarom is het essentieel de ziekte in een vroeg stadium te diagnosticeren en geïnfecteerde patiënten zo snel mogelijk te isoleren. De laatste richtlijnen van de Chinese regering raden aan de diagnose van COVID-19 te bevestigen op respiratoire of bloedstalen door middel van een RT-PCR (reverse transcriptase polymerase chain reaction) voor beslist wordt om de patiënt in het ziekenhuis op te nemen. Maar aangezien er problemen kunnen rijzen bij het verzamelen en het transport van de stalen en rekening houdende met de kwaliteit van de kits wordt de sensitiviteit van een RT-PCR op een keelwisser geraamd op slechts 30% tot 60%.De vorsers hebben hun onderzoek tussen 6 januari en 6 februari 2020 uitgevoerd bij 1014 Chinese patiënten. Ze hebben de diagnostische waarde en de consistentie van een CT-scan van de thorax geëvalueerd, waarbij de RT-PCR werd beschouwd als de referentiestandaard. Bij de patiënten bij wie meerdere keren een RT-PCR werd uitgevoerd, werd de dynamische conversie van die resultaten (van negatief naar positief en van positief naar negatief) vergeleken met de evolutie van de CT-scan van de thorax bij de patiënten bij wie de CT-scan werd herhaald met een interval van minstens 4 dagen.Bij 601 patiënten (59%) was de RT-PCR positief en bij 888 (88%) patiënten was de CT-scan van de thorax positief. De sensitiviteit van een CT-scan van de thorax bij het diagnosticeren van COVID-19 met een positieve RT-PCR was 97%. Bij 413 patiënten was de RT-PCR negatief. 308 van die 413 patiënten (75%) vertoonden afwijkingen bij een CT-scan van de thorax. Na volledige analyse van de klinische symptomen en follow-up met een controle-CT-scan werd een diagnose van COVID-19 als zeer waarschijnlijk geacht bij 48% van die 308 patiënten en als waarschijnlijk bij 33% van die patiënten.Bij analyse van de evolutie van de resultaten van de RT-PCR en de CT-scan van de thorax vertoonde 60% tot 93% van de patiënten afwijkingen bij de eerste CT-scan van de thorax die compatibel waren met COVID-19 voor de eerste positieve RT-PCR. Bij 42% van de patiënten verbeterden de letsels bij een nieuwe CT-scan van de thorax nog voor de RT-PCR negatief was geworden.Tot besluit, de auteurs vinden dat een CT-scan van de thorax de nieuwe standaard zou moeten worden voor de opsporing van COVID-19 in epidemische zones omdat een CT-scan gevoeliger is dan een RT-PCR.(referentie: Radiology, 26 februari 2020, doi: 10.1148/radiol.2020200642)