...

Dat werd onderzocht in de dubbelblinde, cross-over, 42 weken durende SIENA-studie (Steroids in Eosinophil Negative Asthma). In deze studie werd de respons op een ICS, mometason, versus placebo vergeleken met de respons op een LAMA, tiotropium, versus placebo. Respons was de hiërarchische uitkomst van een composiet bestaande uit falen van de behandeling, aantal dagen met astma onder controle, en FEV1. Secundair werd ook gekeken naar het verschil in respons tussen de groepen met lage (<2%) of hoge (≥2%) eosinofielen in sputum. Van de 295 geïncludeerde patiënten had 73% (n=221) een lage eosinofielenwaarde in sputum. In deze groep had 59% een verschillende respons versus placebo op de onderzochte medicaties, evenwel zonder significant verschil in respons op ICS of LAMA versus placebo: 57% had een betere respons op mometason dan op placebo (p=0,14) en 60% had een betere respons op tiotropium dan op placebo (p=0,029). In de groep met hoge eosinofielen daarentegen was de respons op mometason (74%) significant beter dan placebo (26%), terwijl het verschil in respons op tiotropium (57% versus placebo (43%) niet significant beter was. Kortom, de meeste patiënten met mild, persistent astma hebben lage eosinofielenwaarden in sputum, en voor hen is er geen verschil in respons op ICS versus placebo of LAMA versus placebo. Alleen een rechtstreekse vergelijking tussen ICS en een alternatieve behandeling bij dergelijke patiënten ontbreekt nu nog...Lazarus FC et al. Mometasone or Tiotropium in Mild Asthma with a Low Sputum Eosinophil Level. N Engl J Med 2019;380:2009-19. DOI: 10.1056/NEJMoa1814917