...

De TRAVERSE-studie was een multinationaal, multicenter, eenarmig, open-label extensieonderzoek bij patiënten ≥ 12 jaar met astma die deelnamen aan eerdere dupilumab-studies. In deze 96 weken durende studie werden 90 patiënten die eerder waren behandeld met dupilumab, en 97 patiënten die eerder met placebo waren behandeld in VENTURE opgenomen. De behandeling bestond uit 300 mg dupilumab om de twee weken toegediend gedurende maximaal 96 weken. De geanalyseerde subgroepen waren degenen die dupilumab kregen in beide studies (dupilumab plus dupilumab-groep) en degenen die placebo kregen in de VENTURE-studie en dupilumab in de TRAVERSE-studie (placebo plus dupilumab-groep). De resultaten omvatten OCS-gebruik, exacerbaties en metingen van de longfunctie en astmacontrole.De gemiddelde OCS-dosering was 11,0 mg/d (dupilumab) en 11,6 mg/d (placebo) bij de VENTURE-studiebasislijn. In TRAVERSE week 0 was de gemiddelde dagelijkse OCS-dosering 3,1 mg/d en 6,4 mg/d (percentage afname ten opzichte van de VENTURE-onderzoek baseline, 68,8% en 41,3%) voor respectievelijk de 'dupilumab plus dupilumab'-groep en 'placebo plus dupilumab'-groep, en daalde tot respectievelijk 2,2 mg/d en 4,9 mg/d (78,3% en 53,4%) in week 48 en tot 1,2 mg/d en 3,0 mg/d (89,3% en 74,4%) in week 96. Het aantal exacerbaties was laag. Verdere verbeteringen tussen de VENTURE- en TRAVERSE-studie werden ook gezien in FEV1- en scores in de astmacontrolevragenlijst-5 item. De veiligheidsbevindingen kwamen overeen met het bekende veiligheidsprofiel van dupilumab. De auteurs besluiten dat de open-label TRAVERSE-studie aantoont dat het oorspronkelijke OCS-sparende effect dat gezien werd in de VENTURE-studie behouden blijft, terwijl het aantal exacerbaties laag bleef en de longfunctie werd verbeterd.Bron:Sher LD, et al. Dupilumab Reduces Oral Corticosteroid Use in Patients With Corticosteroid-Dependent Severe Asthma: An Analysis of the Phase 3, Open-Label Extension TRAVERSE Trial. Chest. 2022 Feb 22:S0012-3692(22)00388-9. doi: 10.1016/j.chest.2022.01.071. Epub ahead of print. PMID: 35217003.