...

In dat rapport stelt het ECDC dat er over het algemeen een zeer laag risico is voor de bredere bevolking in de EU/EER, rekening houdend met de kans op infectie en de impact van de ziekte. De kans om de ziekte te ontwikkelen is zeer laag gezien de geschatte hoge vaccinatiegraad tegen difterie, tetanus, kinkhoest (DTP) in de EU/EER-landen, variërend van 91% tot 99% voor de eerste dosis van de drie doses voor een volledige vaccinatiekuur en van 85% tot 99% voor de derde dosis. Niettemin kan de mogelijkheid van secundaire infecties niet worden uitgesloten en is ernstige klinische difterie mogelijk bij niet-gevaccineerden of personen met een immuunsuppresie. Wat betreft de personen die in migrantencentra wonen, werken of vrijwilligerswerk doen, is er een matige kans op blootstelling aan difteriebacteriën. De impact van de ziekte voor personen die volledig gevaccineerd zijn tegen difterie wordt hier echter als laag beschouwd. Een difterie-infectie van niet-gevaccineerden of personen met een immuunsuppressie kan hier wel ernstige gevolgen hebben. Om de verdere verspreiding van difterie in migrantencentra en de gemeenschap tegen te gaan, raadt het ECDC in het rapport enkele maatregelen aan voor vroegtijdige opsporing, preventie en behandeling.Er wordt ook aan herinnerd dat een succesvolle behandeling van difterie bestaat uit een snelle toediening van difterie-antitoxine equine (DAT) in combinatie met een antibioticabehandeling. Universele immunisatie met een difterietoxoïd-bevattend vaccin blijft echter de enige effectieve preventieve maatregel voor difterie en voor het beheersen van de impact ervan.Bron: