...

De vorsers hebben een observationeel onderzoek uitgevoerd bij 2064 kinderen van 8 tot 9 jaar die tussen 2009-2010 en 2013-2014 naar een lagere school waren gegaan in het centrum van Londen na de progressieve invoering van een lage-emissiezone in de Engelse hoofdstad in februari 2008. De uitlaatgassen van dieselwagens die die zone in groot Londen binnenrijden, moeten aan bepaalde normen voldoen ofwel moeten ze dagelijks kosten betalen. De kinderen werden jaarlijks in de winter onderzocht met o.a. meting van de lichaamslengte en een longfunctieonderzoek (spirometrie). Aan de ouders werd gevraagd om een vragenlijst in te vullen over de medische voorgeschiedenis van hun kinderen, onder andere over luchtwegsymptomen en symptomen van allergie.De gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan stikstofoxiden, waaronder stikstofdioxide (NO2), en aan fijn stof (PM 10 en PM 2,5) werd gemeten op het adres waar de kinderen woonden, en het adres waar ze schoolliepen. De luchtvervuiling van 6 tot 9 uur, gedurende 24 uur en gedurende 7 dagen werd berekend voor het jaarlijkse onderzoek van de kinderen om het onderscheid te kunnen maken tussen de kortetermijn- en de langetermijneffecten. De auteurs hebben ook rekening gehouden met andere factoren die invloed kunnen hebben op de gezondheid van het ademhalingsapparaat.Blijkbaar heeft de invoering van een lage-emissiezone de hoeveelheid ultrafijn stof (PM2,5) en stof in suspensie (PM10) maar weinig verlaagd. De hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) aan de rand van de weg en op de controleplaatsen in en rond de lage-emissiezonde waren wel met ongeveer 1 µg/m³ per jaar gedaald. Het percentage kinderen dat werd blootgesteld aan minstens 40 µg NO2/mm³ (door de Europese Unie bepaalde drempel), is gedaald van 99% in 2009 tot 34% in 2013.De gemiddelde blootstelling aan stikstofdioxide is tijdens de vijf jaar van de studie echter hoog gebleven (mediane concentratie van 40,7 µg/mm³) en volgens de vorsers zou de longfunctie van de kinderen (ESW en FVC) met ongeveer 5% zijn gedaald. De incidentie van rinitis zou zijn gedaald, maar niet die van astmasymptomen.De auteurs stellen vast dat de luchtvervuiling in Londen ondanks de Europese politiek inzake luchtkwaliteit en de plaatselijke maatregelen levenslang gezondheidsproblemen en zelfs een vroegtijdig overlijden zou kunnen veroorzaken, om het met de woorden van Chris Griffiths, hoogleraar aan de Queen Mary University in Londen, te zeggen.Chris Griffiths en zijn college stellen dat radicalere maatregelen moeten worden genomen om de luchtvervuiling, die irreversibele schade veroorzaakt aan de longen van kinderen, te verminderen.Begin 2019 zal Londen een zone van ultralage emissie invoeren in een poging de luchtkwaliteit en zo de longfunctie van de kinderen te verbeteren. (referentie: The Lancet Public Health, 14 november 2018, DOI: 10.1016/S2468-2667(18)30202-0)