...

Het nieuwe coronavirus zet zijn opmars verder. Wetenschappers uit de hele wereld analyseren de gegevens om een goed antwoord te kunnen vinden voor de verschillende situaties. De opvarenden van de Diamond Princess werden in quarantaine geplaatst. Een analyse van de gegevens over de opvarenden kan dan ook zeer interessante informatie opleveren.Ter herinnering, op 3 februari 2020 werden 10 gevallen van COVID-19 gemeld op de Diamond Princess nadat een eerste geval aan boord was gediagnosticeerd tussen 21 en 25 januari. Van 4 tot 19 februari werden de geijkte maatregelen genomen zoals verwijdering en isolatie van zieke passagiers en quarantaine van de niet-zieke opvarenden. Het schip lag in de haven van Yokohama, een stad dicht bij Tokio. Zes mensen zijn aan boord overleden. Op 20 februari, toen de quarantaine werd stopgezet, waren 619 van de 3700 passagiers en bemanningsleden (17%) positief voor het nieuwe coronavirus, het sars-CoV 2-virus.Volgens berekeningen van de experts van de Universiteit van Umeå was de initiële frequentie van infectie (R0) aan boord van het schip viermaal hoger dan de RO in het epicentrum van Wuhan. Uitgaande van de berekende initiële RO van 14,8 zouden 2920 passagiers en bemanningsleden (79%) geïnfecteerd zijn geweest als in de periode van 21 januari tot 19 februari geen maatregelen waren genomen. Dankzij isolatie van de mensen bij wie een infectie werd gediagnosticeerd, en quarantaine van de niet-zieke mensen konden 2307 gevallen worden voorkomen en daalde de RO naar 1,78.Maar volgens de berekeningen van de Zweedse vorsers zouden maar 76 mensen geïnfecteerd zijn geweest tijdens de incubatieperiode als alle passagiers en bemanningsleden op 3 februari snel waren geëvacueerd (wat dus veel lager is dan het aantal geregistreerde gevallen, zijnde 619).Tot besluit, de maatregelen inzake volksgezondheid die aan boord werden genomen, waren effectief, maar de omstandigheden op het cruiseschip hebben de sowieso al zeer besmettelijke ziekte nog in de hand gewerkt. Quarantaine is in principe effectief, maar als men alle passagiers en bemanningsleden snel had geëvacueerd in plaats van ze in quarantaine te zetten, zouden veel minder opvarenden zijn geïnfecteerd.(referentie: Journal of Travel Medicine, 28 februari 2020, doi:10.1093/jtm/taaa030)