...

Op basis van 12 patiënten die binnenkwamen in het medisch centrum van de University of Rochester, stelden pneumologen en toxicologen samen een klinisch algoritme op dat kan helpen bij de diagnose en behandeling van de aandoening.1Inmiddels publiceerden ook de CDC een update van hun richtlijnen voor gezondheidswerkers die te maken hebben met patiënten die mogelijk aan EVALI lijden2. Verwacht wordt namelijk dat door het stijgend aantal griepgevallen in de komende weken het aantal patiënten dat zich aandient met ademhalingsklachten zal verhogen. Aangezien de klachten die patiënten met EVALI hebben vergelijkbaar kunnen zijn met die van de griep of andere luchtwegeninfecties, geeft de CDC een aantal aanbevelingen die kunnen helpen om een onderscheid te maken. Het gaat over de vragen die gesteld dienen te worden aan de patiënt, het soort van testen dat in overweging genomen dient te worden, en de verschillende mogelijke behandelingen. Ook advies over het stoppen met het gebruik van e-sigaretten, griepvaccinatie en opvolging van de patiënten komen aan bod. Bron: