...

Typisch is een stijging van het aantal RSV-infecties laat in de herfst en vroeg in de winter met bronchiolitis bij zuigelingen, banale verkoudheid bij volwassenen en een sluipende respiratoire aandoening bij ouderen. Bij volwassenen wordt RSV-infectie onderkend als oorzaak van achteruitgang bij kwetsbare ouderen. De virusdetectiemethoden die bij kinderen worden gebruikt, zijn niet erg efficiënt bij volwassenen. Betere diagnostische tests zijn dus nodig. Verschillende vaccins zijn in ontwikkeling. De meeste zijn op basis van het oppervlakteproteïne F dat in twee vormen bestaat (prefusie en postfusie). Veel van de neutraliserende antilichamen blijken tegen de prefusievorm te ageren. Er worden levend verzwakte vaccins ontwikkeld, vaccins tegen subeenheden, op basis van viruspartikels en levend gevectoriseerde vaccins. Verschillende vaccinatiestrategieën worden in het vooruitzicht gesteld naargelang de doelgroep: risicozuigelingen, schoolgaande kinderen, volwassen zorgverleners en ouderen. Ook antivirale middelen worden bestudeerd eens de virale infectie een feit is. Het ziet er dus naar uit dat we binnen afzienbare tijd beter gewapend zullen zijn tegen RSV-infecties. Coultas JA et al. Respiratory syncytial virus (RSV): a scourge from infancy to old age. Thorax Published Online First: 05 August 2019. doi: 10.1136/thoraxjnl-2018-212212