...

Meerdere studies hebben onderzocht of de elektronische sigaret kan helpen bij het stoppen met roken. De groep van Ramchandar Gomajee heeft gedurende bijna twee jaar 5400 rokers en 2025 ex-rokers gedurende bijna twee jaar gevolgd. De rokers en ex-rokers hadden deelgenomen aan een groot Frans gezondheidsonderzoek bij 200 000 vrijwilligers van 18 tot 69 jaar. De analyses werden uitgevoerd tussen 8 februari 2017 en 15 oktober 2018.Op het einde van de observatieperiode rookten de dampers gemiddeld 4,4 sigaretten per dag minder. De rokers die geen e-sigaret gebruikten, hadden hun consumptie slechts verminderd met 2,7 sigaretten per dag. Het aantal rokers dat minstens één keer geprobeerd had om te stoppen met roken, was 67% hoger bij de dampers en was zelfs tweemaal hoger bij de dampers die al meer dan een jaar dampten.De e-sigaret zou dus wel degelijk helpen om het sigarettengebruik te verlagen. Het relapspercentage bij de rokers die waren gestopt met roken, was echter hoger bij de dampers. Dampers liepen inderdaad 70% meer kans om weer in hun kwalijke gewoonte te vervallen.Volgens dat cohortonderzoek roken mensen die dagelijks dampen, minder sigaretten, maar correleert dat niet met een hoger percentage rookstop op langer termijn. (referentie: JAMA, 15 juli 2019, doi: 10.1001/jamainternmed.2019.1483)