...

De vorsers zijn voor hun studie uitgegaan van de gegevens van het longitudinale cohortonderzoek PATH (Population Assessment of Tobacco and Health) bij 7.130 volwassenen (> 18 jaar) die representatief waren voor de Amerikaanse bevolking en die in vier groepen werden ingedeeld naargelang van hun rookgedrag (tabaksgebruik versus dampen) gedurende 30 dagen na elkaar (geen tabaksgebruik en geen roken 58,6%, enkel dampen 1,9%, enkel tabaksgebruik 29,6%, dampen én tabaksgebruik 9,9%).De onderzoekers hebben biomarkers van ontsteking en oxidatieve stress gemeten, twee situaties die in sterke mate bijdragen tot de hart- en vaataandoeningen als gevolg van tabaksgebruik en die sterk correleren met cardiovasculaire accidenten.Het profiel van biomarkers was vergelijkbaar bij de mensen die enkel dampten, en de mensen die helemaal niet rookten. Bij de mensen die zowel tabak als e-sigaretten rookten, was het profiel echter vergelijkbaar met dat bij mensen die enkel tabak rookten. De combinatie van tabaksgebruik en dampen resulteert dus niet in minder ontsteking of minder oxidatieve stress.Het heeft dus geen zin gewone sigaretten gedeeltelijk te vervangen door een e-sigaret om het cardiovasculaire risico te verkleinen. Daarvoor moet men volledig stoppen met roken.AC Stokes et al. Circulation 2021 Jan 04. Online gepubliceerd voor de papieren versie. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051551