...

Een vroege herkenning van TB maakt een vroege start van de behandeling mogelijk, minder overdraagbaarheid, een kortere behandelingsduur (vier versus zes weken), dus minder nevenwerkingen en minder relaps omdat de therapietrouw beter is en de behandeling volledig wordt ingenomen. Klinisch zou een vroeg stadium minder hemoptysis geven en minder radiologische abnormaliteiten. In een transversale studie (New York, 2011-2013) werden 796 patiënten geïncludeerd (18 plus, tekens van longziekte en cultuur Mycobacterium beschikbaar). 15% had een negatieve cultuur, gedefinieerd als klinische en radiologische tekens van TB maar drie negatieve culturen op sputum en verbetering onder antituberculosebehandeling. Factoren die gepaard gingen met een negatieve cultuur, in vergelijking met een positieve cultuur, waren: vrouwelijk geslacht (64% versus 53%; p=0,03) en een significant lagere frequentie van hoest (68% versus 89%; p <0,001), minder gewichtsverlies (39% versus 51%; p = 0,03), en minder vaak een caviteit op thoraxradiografie (7% versus 28%; p < 0,001) en thorax CT-scan (26% versus 59%; p < 0,001).Door het gebrek aan een standaardtest voor diagnosebevestiging en de relatief weinige symptomen en radiologische tekens, wordt cultuurnegatieve TB waarschijnlijk ondergediagnosticeerd en de aanwezigheid ervan onderschat. Nguyen M et al. Factors Associated With Sputum Culture-Negative vs Culture-Positive Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis. JAMA Netw Open. 2019;2(2):e187617. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.7617