...

Na bevestiging van de infectie met een RT-PCR op een wisser van de neuskeelholte werden 392 personen dubbelblind gerandomiseerd naar nitazoxanide (n = 194) of een placebo (n = 198) gedurende vijf dagen tijdens de periode van 8 juni tot 20 augustus 2020 (winter in Brazilië). Het primaire eindpunt was het percentage volledige genezing van de symptomen vijf dagen na de eerste toediening.De mediane tijd tussen het optreden van de symptomen en de eerste toediening was vier tot vijf dagen. Op d5 werd geen significant verschil in het percentage genezing van de symptomen vastgesteld tussen de twee groepen.Het aantal negatieve stalen was echter 29,9% in de nitazoxanidegroep en 18,2% in de placebogroep (p = 0,009). De viruslast was tussen d1 en d5 met 55% gedaald in de nitazoxanidegroep en met 45% in de placebogroep (p = 0,013) en op het einde van de studie was de viruslast lager met nitazoxanide dan met placebo (p = 0,006).In de serumspiegels van biomarkers en het aantal ziekenhuisopnames, secundaire eindpunten was geen significant verschil. Er werden geen ernstige bijwerkingen waargenomen.Al bij al dus een veilige behandeling die de viruslast verlaagt, maar die geen significante invloed heeft op de duur van de symptomen en het aantal ziekenhuisopnames. Een Amerikaanse groep probeert nu met artificiële intelligentie uit te pluizen of bestaande geneesmiddelen positieve effecten hebben bij andere ziektes dan die waarvoor ze zijn goedgekeurd. Misschien kunnen zo nieuwe fiasco's vermeden worden.PRM Rocco et al. Eur Respir J. 2020 Dec 24. Online gepubliceerd voor de papieren versie. https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/12/17/13993003.03725-2020