...

De laatste jaren werden allerhande peptiden onderzocht en ontwikkeld om infectieziekten zoals virale infecties te behandelen. Een groep van de Staatsuniversiteit van Sao Paulo heeft fragmenten van een peptide geëxtraheerd die zich kunnen binden aan PLpro, een enzym van het sars-CoV-2, dat essentieel is bij de vermenigvuldiging van het coronavirus.We wisten al dat dat peptide antibacteriële eigenschappen heeft. Het kan in het laboratorium worden gesynthetiseerd. Er hoeven dus geen slangen voor te worden gevangen of gekweekt. "Wij hoeden ons voor mensen die op de jararacussu gaan jagen in Brazilië en denken dat ze de wereld gaan redden", verklaarde de herpetoloog Giussepe Puorto. "Het peptide dat wij hebben ontdekt, is maar een fractie van het gif. Het is niet het gif zelf dat het coronavirus zal doden."De eerste experimenten op apencellen hebben veelbelovende resultaten opgeleverd. Niet-toxische dimere peptiden afgeleid van Bothropstoxine-I remmen de activiteiten van cellen en enzymen. De stof in kwestie zou de vermenigvuldiging van he sars-CoV-2, de verwekker van Covid-19, met 75% remmen. Dat zou ons op het spoor kunnen zetten van nieuwe geneesmiddelen tegen het sars-CoV-2.Een eventueel geneesmiddel gebaseerd op de component die ze hebben ontdekt, zou de vermenigvuldiging van het virus vertragen. Daardoor krijgt het lichaam de tijd te reageren en de antistoffen te vormen de het nodig heeft om de ziekte te overleven. Maar voor het zover is, gaan ze de werkzaamheid van verschillende doses van het bestanddeel evalueren en nagaan of het kan verhinderen dat het virus in de cellen dringt. Ze hopen de stof te kunnen uittesten op humane cellen, maar ze kunnen nog geen timing ad hoc opgeven.De jararacussuadder is een van de grootste slangen in Brazilië en kan tot twee meter lang worden. Die adder komt ook voor in de wouden in de kuststreek van de Atlantische oceaan in Bolivië, Paraguay en Argentinië en wordt beschouwd als een van de giftigste slagen in Zuid-Amerika.(referentie: Molecules, 12 augustus 2021, doi: 10.3390/molecules26164896)https://www.mdpi.com/1420-3049/26/16/4896