...

Op basis van de data van een Zuid-Koreaanse gegevensbank van een verzekering werd het risico op longkanker bij COPD-patiënten die nooit rookten nu onderzocht. In totaal werden 338.548 deelnemers gevolgd in deze cohortstudie. De deelnemers waren 40 tot 84 jaar oud en hadden geen voorgeschiedenis van longkanker bij studiestart. Tijdens de totale periode van 2.355.005 persoonsjaren van opvolging (gemiddelde opvolging 7 jaar) ontwikkelden 1.834 deelnemers longkanker. Het risico op longkanker was verhoogd bij COPD-patiënten die nooit rookten in vergelijking met personen zonder COPD die nooit rookten (hazard ratio: 2,76; 95% CI: 2,09-3,40). Voor longkanker bij personen zonder COPD die ooit rookten, bedroeg de hazard ratio 1,97 (1,75-2,21), en voor COPD-patiënten die ooit rookten 6,19 (5,04-7,61). Het risico op ontwikkeling van longkanker bij COPD-patiënten die nooit rookten is dus vergelijkbaar met dat van personen zonder COPD die ooit rookten. COPD blijkt dus een hoge onafhankelijke risicofactor te zijn voor longkanker, ook wanneer de patiënten nooit rookten. Slechte longfunctie bij COPD vormt vaak een barrière voor optimale kankerbehandeling omwille van behandelingsgerelateerde complicaties. Vroege detectie van longkanker kan daar mogelijk helpen. De auteurs besluiten daarom dat het mogelijk zinvol zou zijn om COPD-patiënten te screenen voor longkanker, onafhankelijk van hun rookgeschiedenis.Bron:Park HY et al. Chronic obstructive pulmonary disease and lung cancer incidence in never smokers: a cohort study. Thorax. First published online 2 April 2020: http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2019-213732