...

In deze multicenter, dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde klinische studie werden 160 patiënten met COPD en chronische kortademigheid (gedefinieerd als een gemodificeerde Medical Research Council-score van 3 tot 4) in week één 1:1:1 gerandomiseerd om 8 mg/dag of 16 mg/dag orale morfine met verlengde afgifte of placebo te krijgen. Aan het begin van week twee en drie werden patiënten 1:1 gerandomiseerd tot 8 mg/dag morfine met verlengde afgifte, die werd toegevoegd aan de dosis van de vorige week, of placebo. Het primaire resultaat was verandering in de intensiteit van de ergste kortademigheid op een numerieke beoordelingsschaal (scorebereik 0 -10) na een week. Secundaire uitkomsten omvatten verandering in het dagelijkse aantal stappen gemeten met behulp van een actigrafie-apparaat vanaf baseline (dag -1) tot het gemiddelde aantal stappen vanaf week drie (van dag 19 tot 21).De verandering in de intensiteit van de ergste kortademigheid in week één was niet significant verschillend tussen de 8 mg/d morfinegroep en de placebogroep (gemiddeld verschil, -0,3 [95% CI: -0,9 tot 0,4]) of tussen de 16 mg /d van de morfinegroep en de placebogroep (gemiddeld verschil, -0,3 [95% CI -1,0 tot 0,4]). In week drie was het secundaire resultaat van verandering in het gemiddelde dagelijkse aantal stappen niet significant verschillend tussen de 8 mg/d morfinegroep, de 16 mg/d morfinegroep, de 24 mg/d morfinegroep, de 32 mg/d morfinegroep en de placebogroep.De auteurs besluiten dat een dagelijkse lage dosis morfine met verlengde afgifte de intensiteit van de ergste kortademigheid na een week behandeling niet significant verminderde bij mensen met COPD en ernstige chronische kortademigheid. Hun bevindingen ondersteunen het gebruik van deze lage doses morfine met verlengde afgifte om kortademigheid te verlichten niet.Bron: Ekström M, Ferreira D, Chang S, Louw S, Johnson MJ, Eckert DJ, Fazekas B, Clark KJ, Agar MR, Currow DC; Australian National Palliative Care Clinical Studies Collaborative. Effect of Regular, Low-Dose, Extended-release Morphine on Chronic Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: The BEAMS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022 Nov 22;328(20):2022-2032. doi: 10.1001/jama.2022.20206. PMID: 36413230.