...

Het doel van deze longitudinale cohortstudie was om het gebruik van gezondheidsdiensten en de mortaliteit bij jongere volwassenen met en zonder COPD te onderzoeken. Als vergelijkingsgroep werden ook oudere volwassenen onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de 14 miljoen inwoners van Ontario. Alle jongere volwassenen met COPD (194.759 patiënten 35 tot 55 jaar) en oudere volwassenen met COPD (496.211 >65 jaar) werden geïdentificeerd via een gevalideerde gevalsdefinitie. De jaarlijkse sterftecijfers en het gebruik van gezondheidsdiensten werden berekend tussen 2006 en 2016 en vergeleken tussen geslachten, tussen leeftijdsgroepen en met overeenkomstige percentages van de bevolking zonder COPD. Jongere volwassenen met COPD bleken significant meer gebruik te maken van de gezondheidsdiensten dan deze zonder COPD. Jongere volwassenen met COPD hadden een hoger sterftecijfer dan deze zonder COPD (5,6 keer hoger voor vrouwen, 4,5 keer hoger voor mannen).Deze stijging is veel meer uitgesproken dan bij ouderen, waar deze factor 2,5 bedraagt. De auteurs besluiten dat COPD ook bij jongere volwassenen een ernstige ziekte is. Klinische inspanningen zijn nodig om COPD bij jongere volwassenen te identificeren, zodat interventies die hun gezondheidstoestand verbeteren en verdere progressie van hun ziekte voorkomen tijdig tot stand kunnen komen. Blazer R et al. Excess Healthcare Utilization and Mortality in Younger Adults with COPD Compared to Those Without COPD. ATS 2021: https://doi.org/10.1164/ajrccm-conference.2021.203.1_MeetingAbstracts.A1131