Een nieuw Zweeds stuk dus in het dossier van de elektronische sigaret. Dr. Magnus Lundback en zijn team hebben aan het Universitaire ziekenhuis Danderyt van het beroemde Karolinska Instituut in Stockholm 15 gezonde vrijwilligers gerekruteerd van gemiddeld 25 jaar die af en toe rookten (< 10 sigaretten per maand) en nog nooit een e-sigaret hadden gerookt. De eerste dag van de studie werd hun gevraagd om een e-sigaret met nicotine te dampen gedurende 30 minuten. 's Anderendaags moesten ze opnieuw dampen gedurende 30 minuten maar dan een e-sigaret zonder nicotine en met enkel reuk- en smaakstoffen.

Binnen 30 minuten na het einde van het dampen hebben de onderzoekers een significante toename van de bloeddruk, de hartfrequentie en de arteriële rigiditeit vastgesteld. Dampen zonder nicotine veroorzaakte geen cardiale veranderingen. Die veranderingen van de cardiale parameters zijn uiteraard te wijten aan nicotine en zijn van voorbijgaande aard, maar zijn voorts volledig identiek aan de veranderingen die worden waargenomen bij het roken van sigaretten. Tot besluit, je zou kunnen aannemen dat langdurig gebruik van e-sigaretten die nicotine bevatten, de arteriële rigiditeit even sterk verhoogt als gewone tabak, met op langere termijn dus eenzelfde risico op CVA, infarct en angina pectoris. Lange, prospectieve, statistisch voldoende krachtige studies zijn noodzakelijk om die hypothese te toetsen. Desalniettemin is het belangrijk die eerste resultaten bekend te maken aan het publiek en aan gezondheidswerkers en met name tabakologen. Volgens die resultaten moet je dus kritisch en voorzichtig blijven wat de elektronische sigaret betreft, een winstgevende markt die in volle bloei is. Verwacht wordt dat de markt van de elektronische sigaret binnen 5 tot 10 jaar groter zal zijn dan de markt van klassieke sigaretten. Het zou echter niet goed zijn als de incidentie van hart- ademhalingsziekten als gevolg van roken eenzelfde stijging zou kennen als we de elektronische sigaret voorschrijven als hulpmiddel bij rookstop. Een uitdaging.

Ref.: Lundback M. et al. OA1979, ERS 2017, Milaan.

Een nieuw Zweeds stuk dus in het dossier van de elektronische sigaret. Dr. Magnus Lundback en zijn team hebben aan het Universitaire ziekenhuis Danderyt van het beroemde Karolinska Instituut in Stockholm 15 gezonde vrijwilligers gerekruteerd van gemiddeld 25 jaar die af en toe rookten (< 10 sigaretten per maand) en nog nooit een e-sigaret hadden gerookt. De eerste dag van de studie werd hun gevraagd om een e-sigaret met nicotine te dampen gedurende 30 minuten. 's Anderendaags moesten ze opnieuw dampen gedurende 30 minuten maar dan een e-sigaret zonder nicotine en met enkel reuk- en smaakstoffen.Binnen 30 minuten na het einde van het dampen hebben de onderzoekers een significante toename van de bloeddruk, de hartfrequentie en de arteriële rigiditeit vastgesteld. Dampen zonder nicotine veroorzaakte geen cardiale veranderingen. Die veranderingen van de cardiale parameters zijn uiteraard te wijten aan nicotine en zijn van voorbijgaande aard, maar zijn voorts volledig identiek aan de veranderingen die worden waargenomen bij het roken van sigaretten. Tot besluit, je zou kunnen aannemen dat langdurig gebruik van e-sigaretten die nicotine bevatten, de arteriële rigiditeit even sterk verhoogt als gewone tabak, met op langere termijn dus eenzelfde risico op CVA, infarct en angina pectoris. Lange, prospectieve, statistisch voldoende krachtige studies zijn noodzakelijk om die hypothese te toetsen. Desalniettemin is het belangrijk die eerste resultaten bekend te maken aan het publiek en aan gezondheidswerkers en met name tabakologen. Volgens die resultaten moet je dus kritisch en voorzichtig blijven wat de elektronische sigaret betreft, een winstgevende markt die in volle bloei is. Verwacht wordt dat de markt van de elektronische sigaret binnen 5 tot 10 jaar groter zal zijn dan de markt van klassieke sigaretten. Het zou echter niet goed zijn als de incidentie van hart- ademhalingsziekten als gevolg van roken eenzelfde stijging zou kennen als we de elektronische sigaret voorschrijven als hulpmiddel bij rookstop. Een uitdaging.Ref.: Lundback M. et al. OA1979, ERS 2017, Milaan.