...

In deze studie werden data van 63,4 miljoen kinderen in 18 Europese landen geanalyseerd. Incidentiewaarden voor astma in de verschillende landen en schattingswaarden voor blootstelling aan vervuiling werden hierbij gecombineerd. Twee scenario's voor vermindering aan blootstelling werden gehanteerd. Voor het eerste scenario werden de aanbevolen waarden van de WHO-richtlijn op het vlak van luchtkwaliteit gebruikt. Voor het tweede scenario werden de minimale luchtvervuilingswaarden, gemeten in 41 studies die deel uitmaakten van de meta-analyse, gebruikt. Indien de WHO-limieten voor fijn stof (PM2,5: 10 µg/m3) en NO2 (40 µg/m3) gerespecteerd zouden worden, zouden in Europa jaarlijks tot 11% van de nieuwe astmagevallen (66.000) bij kinderen voorkomen kunnen worden. Wanneer men de strengere limietwaarden hanteert, die volgens de onderzoekers echter niet realistisch zijn, zouden nog meer astmagevallen vermeden kunnen worden. Wanneer de PM2,5-waarde slechts nog 0,4 µg/m3 zou bedragen, zouden 33% van de astmagevallen (190.000) vermeden kunnen worden. Bij een grenswaarde voor NO2 van 1,5 zouden er 23% minder gevallen optreden (135.000). De data van dit onderzoek onderstrepen dan het belang van een verminderde blootstelling van kinderen aan buitenluchtvervuiling.Khreis H et al. Outdoor air pollution and the burden of childhood asthma across Europe. Eur Respir J. 7 Aug 2019. pii: 1802194. doi: 10.1183/13993003.02194-2018. [Epub ahead of print]