...

Volgend op de goedkeuring van deze behandeling door de FDA werd een bijkomende studie (PAS2) gevraagd om de werkzaamheid en veiligheid verder op te volgen. Dit was een prospectieve, open-label, observationele, multicentrische studie die werd uitgevoerd in de Verenigde Staten en Canada. Proefpersonen van 18 tot 65 jaar die inhalatiecorticosteroïden ≥ 1.000 g/d (beclometason of equivalent) en langwerkende bèta-agonisten ≥ 80 g/d (salmeterol of equivalent) gebruikten, werden ingesloten in de studie. Ernstige exacerbaties, ziekenhuisopname, spoedbezoeken en medicatiegebruik werden geëvalueerd voor de 12 maanden voorafgaand aan de behandeling, en in jaar één tot en met vijf na de behandeling. Spirometrie werd geëvalueerd bij aanvang en in jaar één tot en met vijf na de behandeling. In totaal werden 284 proefpersonen geregistreerd in 27 centra; 227 proefpersonen (80%) voltooiden de vijf jaar follow-up. In jaar vijf na de behandeling bedroeg het aandeel proefpersonen met ernstige exacerbaties, spoedbezoeken en ziekenhuisopnames respectievelijk 42,7%, 7,9% en 4,8%, vergeleken met 77,8%, 29,4% en 16,1% in de 12 maanden voorafgaand aan de behandeling. Het aandeel proefpersonen dat orale corticosteroïden als onderhoudsbehandeling kreeg, nam af van 19,4% bij baseline tot 9,7% na vijf jaar. De auteurs besluiten dat deze data van vijf jaar opvolging de werkzaamheid en veiligheid van bronchiale thermoplastiek als add-on therapie verder bevestigen. Bron:Chupp G, Kline JN, et al. Bronchial Thermoplasty in Patients With Severe Asthma at 5 Years: The Post-FDA Approval Clinical Trial Evaluating Bronchial Thermoplasty in Severe Persistent Asthma Study. Chest. 2022 Mar;161(3):614-628. doi: 10.1016/j.chest.2021.10.044. Epub 2021 Nov 10. PMID: 34774528.