...

Om de associaties van SABA en onderhoudstherapie met ernstige astma-exacerbaties verder te onderzoeken, werd een grootschalige studie opgezet in Noord-Amerika en Europa.Het onderzoek bestond uit observationele analyses van 10 SABa-gebruik IN Astma (SABINA) datasets met 1.033.564 patiënten (≥12 jaar) uit Canada, Frankrijk, Nederland, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.Via verschillende modellen werd de associatie tussen SABA en exacerbaties geëvalueerd. De studieresultaten tonen dat toenemende SABA-blootstelling geassocieerd is met ernstig exacerbatierisico, onafhankelijk van de onderhoudstherapie. De analyses toonden aan dat het gebruik van drie of meer SABA-inhalatoren per jaar geassocieerd was met een verhoogd risico op ernstige exacerbaties en een lagere kans op gecontroleerde astma. De bevindingen waren consistent, ongeacht het land en de ernst van de astma, en het risico op exacerbatie was onafhankelijk van de onderhoudstherapie die inhalatiecorticosteroïden (ICS) bevatte, wat de noodzaak bevestigt van de voortdurende inspanningen om de aanpak van astma te verbeteren. Uit de gegevens bleek dat ongeveer 40% van de patiënten met alle vormen van astma drie of meer SABA-inhalatoren per jaar kregen of voorgeschreven kregen. Dit ging gepaard met een toename van 32% van het risico op ernstige astma-exacerbaties vergeleken met patiënten die één of twee inhalatoren per jaar krijgen, onafhankelijk van de gebruikte ICS-bevattende geneesmiddelen. Deze nieuwe gegevens versterken de GINA-aanbevelingen en wijzigingen in de nationale richtlijnen die SABA niet aanbevelen als monotherapie voor verlichting.Bron:Quint JK, et al. Short-acting β2-agonist exposure and severe asthma exacerbations: SABINA findings from Europe and North America. J Allergy Clin Immunol Pract. 2022 Mar 29:S2213-2198(22)00285-9. doi: 10.1016/j.jaip.2022.02.047. Epub ahead of print. PMID: 35364341.