Data zijn nu beschikbaar van onderzoek naar het verband tussen blootstelling aan PM2,5 en mortaliteit en longfunctie bij patiënten met fILD. In deze multicenter, internationale, prospectieve cohortstudie werden in totaal 6683 patiënten met fILD geïncludeerd, afkomstig van drie cohorten (Simmons Center for Interstitial Lung Disease Registry aan de Universiteit van Pittsburgh, de Pulmonary Fibrosis Foundation Registry en de Canadian Registry for Pulmonary Fibrosis). De gegevens werden geanalyseerd van 1 juni 2021 tot 2 augustus 2022. De mediane follow-up over de drie cohorten was 2,9 jaar (IQR: 1,5-4,5 jaar), met overlijden voor 28% van de patiënten en longtransplantatie voor 10% van de patiënten. De mediane leeftijd bij inschrijving was 66 (58-73) jaar.

Een blootstelling aan PM2,5 van 8 μg/m3 of meer ging gepaard met een risicoratio voor mortaliteit van 4,40 (95% CI: 3,51-5,51) in het Simmons-cohort, 1,71 (95% CI: 1,32-2,21) in het longfibrose-cohort Foundation-cohort en 1,45 (95% CI: 1,18-1,79) in het Canadian Registry for Pulmonary Fibrosis-cohort. Toenemende blootstelling aan sulfaat-, nitraat- en ammonium PM2,5-bestanddelen ging in alle cohorten gepaard met een verhoogde mortaliteit. Meta-analyses toonden consistente associaties van blootstelling aan sulfaat en ammonium met mortaliteit en met de snelheid van afname van de geforceerde vitale capaciteit en diffusiecapaciteit van koolmonoxide.

De onderzoekers besluiten dat blootstelling aan PM2.5 geassocieerd was met verminderde longfunctie, ziekteprogressie en mortaliteit bij patiënten met fILD en dat sulfaat-, ammonium- en nitraatbestanddelen geassocieerd waren met de meeste schade.

Bron: Goobie GC, Carlsten C, Johannson KA, Khalil N, Marcoux V, Assayag D, Manganas H, Fisher JH, Kolb MRJ, Lindell KO, Fabisiak JP, Chen X, Gibson KF, Zhang Y, Kass DJ, Ryerson CJ, Nouraie SM. Association of Particulate Matter Exposure With Lung Function and Mortality Among Patients With Fibrotic Interstitial Lung Disease. JAMA Intern Med. 2022 Oct 17:e224696. doi: 10.1001/jamainternmed.2022.4696. Epub ahead of print. PMID: 36251286; PMCID: PMC9577882.

Data zijn nu beschikbaar van onderzoek naar het verband tussen blootstelling aan PM2,5 en mortaliteit en longfunctie bij patiënten met fILD. In deze multicenter, internationale, prospectieve cohortstudie werden in totaal 6683 patiënten met fILD geïncludeerd, afkomstig van drie cohorten (Simmons Center for Interstitial Lung Disease Registry aan de Universiteit van Pittsburgh, de Pulmonary Fibrosis Foundation Registry en de Canadian Registry for Pulmonary Fibrosis). De gegevens werden geanalyseerd van 1 juni 2021 tot 2 augustus 2022. De mediane follow-up over de drie cohorten was 2,9 jaar (IQR: 1,5-4,5 jaar), met overlijden voor 28% van de patiënten en longtransplantatie voor 10% van de patiënten. De mediane leeftijd bij inschrijving was 66 (58-73) jaar. Een blootstelling aan PM2,5 van 8 μg/m3 of meer ging gepaard met een risicoratio voor mortaliteit van 4,40 (95% CI: 3,51-5,51) in het Simmons-cohort, 1,71 (95% CI: 1,32-2,21) in het longfibrose-cohort Foundation-cohort en 1,45 (95% CI: 1,18-1,79) in het Canadian Registry for Pulmonary Fibrosis-cohort. Toenemende blootstelling aan sulfaat-, nitraat- en ammonium PM2,5-bestanddelen ging in alle cohorten gepaard met een verhoogde mortaliteit. Meta-analyses toonden consistente associaties van blootstelling aan sulfaat en ammonium met mortaliteit en met de snelheid van afname van de geforceerde vitale capaciteit en diffusiecapaciteit van koolmonoxide. De onderzoekers besluiten dat blootstelling aan PM2.5 geassocieerd was met verminderde longfunctie, ziekteprogressie en mortaliteit bij patiënten met fILD en dat sulfaat-, ammonium- en nitraatbestanddelen geassocieerd waren met de meeste schade.Bron: Goobie GC, Carlsten C, Johannson KA, Khalil N, Marcoux V, Assayag D, Manganas H, Fisher JH, Kolb MRJ, Lindell KO, Fabisiak JP, Chen X, Gibson KF, Zhang Y, Kass DJ, Ryerson CJ, Nouraie SM. Association of Particulate Matter Exposure With Lung Function and Mortality Among Patients With Fibrotic Interstitial Lung Disease. JAMA Intern Med. 2022 Oct 17:e224696. doi: 10.1001/jamainternmed.2022.4696. Epub ahead of print. PMID: 36251286; PMCID: PMC9577882.