...

Daartoe volgden 557 klinisch stabiele COPD-patiënten een revalidatieprogramma van acht weken. Het programma bestond uit één uur fysieke inspanning en één uur educatie per week. Angstniveau, inspanningscapaciteit, levenskwaliteit en dyspneu werden voor en na het programma gemeten met een aantal gestandaardiseerde meetschalen waaronder de St. George's Respiratory Questionnaire, die een beeld geeft van de impact op gezondheid, dagelijks leven en welzijn bij patiënten met een respiratoire pathologie. Deze metingen werden dan vergeleken met de resultaten van de DASS-21 om zowel de validiteit als het reactievermogen van deze schaal te bepalen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 72 jaar en de helft waren vrouwen. Na het revalidatieprogramma was de depressiescore significant gedaald bij de deelnemers met een hoge score voor depressie (>9) van 18,62 naar 13,64 (p<0,001). De angstscore daalde van 14,60 naar 10,99 bij de deelnemers met een hoge score voor angst (>7) (p<0,001). En ook de stress-score daalde van 23,51 naar 16,34 bij deelnemers met een hoge score voor stress (>14) vóór de start van het revalidatieprogramma (p<0,001). De gemiddelde effectgrootte was middelmatig voor depressie (0,49) en voor angst (0,54) en groot voor stress (0,81). De wijzigingen in het onderdeel van de DASS-21 die depressie, angst en stress betrof, waren significant gecorreleerd met de wijzigingen in de St. George's Respiratory Questionnaire (p<0,0001).Meer info over DASS-21: https://at-ease.dva.gov.au/veterans/resource-library/depression-anxiety-and-stress-scale-dass-21. Meer info over St. George's Respiratory Questionnaire: https://www.thoracic.org/members/assemblies/assemblies/srn/questionaires/sgrq.phpYohannes AM et al. The Validity and Responsiveness of the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Chest. Published online December 27, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.12.010.