...

De RHINESSA studie (Respiratory Health In Northern Europe/Respiratory Health In Northern Europe, Spain and Australia generation study) onderzocht astma en piepende ademhaling startend op een leeftijd van minder dan tien jaar in 3.318 paren van moeders en nakomelingen. De beroepsmatige blootstelling van de moeder aan schoonmaakmiddelen voor binnenshuis (schoonmaakproducten/detergenten en desinfectiemiddelen) werd vastgelegd op basis van een blootstellingsmatrix en de beroepsgeschiedenis vóór de conceptie, in de periode van twee jaar rond conceptie en zwangerschap, of na de geboorte . De studie includeerde 1.307 moeders die beroepsmatig blootgesteld waren (waaronder schoonmakers, gezondheidswerkers, koks); 2.011 beroepsactieve moeders zonder blootstelling dienden als controle.Maternale beroepsmatige blootstelling aan schoonmaak binnenshuis, beginnend vóór de conceptie en daaropvolgend (n = 610) was bij nakomelingen geassocieerd met astma (OR 1,56; 95% CI: 1,05-2,31), astma met neusallergieën (OR: 1,77; CI: 1,13-2,77), en piepende ademhaling en/of astma (OR: 1,71; 95% CI: 1,19-2,44). Blootstelling die begon rond conceptie en zwangerschap (n = 77) was geassocieerd met meer piepende ademhaling en/of astma (OR 2,25; 95% CI: 1,03-4,91). Blootstelling vanaf de geboorte was niet geassocieerd met astma-uitkomsten. De auteurs besluiten dat beroepsmatige blootstelling van de moeder aan schoonmaakmiddelen voor binnenshuis vóór de conceptie, of rond de conceptie en zwangerschap, geassocieerd was met meer astma en piepende ademhaling bij het nageslacht bij kinderen. Verdere studies zijn noodzakelijk om de causaliteit te onderzoeken.Bron: Tjalvin G, Svanes Ø, Igland J, et al. Maternal preconception occupational exposure to cleaning products and disinfectants and offspring asthma. J Allergy Clin Immunol. 2021 Oct 11:S0091-6749(21)01399-3. doi: 10.1016/j.jaci.2021.08.025. Epub ahead of print. PMID: 34674855.