...

Om hier een beter zicht op te hebben werd nagegaan welke fractie van de algemene COPD-populatie in aanmerking zou komen om opgenomen te worden in gerandomiseerde, klinische studies die de vermindering van exacerbaties bestuderen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een Franse cohorte van 1.309 COPD-patiënten die opgevolgd werden in verschillende academische centra. Er werd gekeken in welke mate deze patiënten zouden voldoen aan de inclusiecriteria van 16 fase 3- en 4-studies, die telkens meer dan 500 patiënten insloten, minstens een jaar duurden en exacerbatiegerelateerde eindpunten onderzochten. De meest stringente inclusiecriteria waren de FEV1, het minimale aantal exacerbaties in het afgelopen jaar en de rookgeschiedenis. Deze waren verantwoordelijk voor de exclusie van gemiddeld 39,9%, 36,7% en 16,8% van de patiënten. Voor alle inclusiecriteria samen zouden slechts 2,3% tot 46,7% van de patiënten hieraan voldaan hebben.Deze analyse bevestigt dat er inderdaad een kloof is tussen de algemene patiëntenpopulatie en klinische studiepopulaties in COPD, wat de relevantie van de resultaten beperkt. Dit is een factor waarmee rekening gehouden dient te worden bij het extrapoleren van studiedata en in het design van toekomstige klinische studies.Pahus L et al. Randomized Controlled Trials of Pharmacological treatment to prevent COPD exabcerbations. BMC Pulm Med. 2019, 19 (127). Published: 12 Jul 2019. doi: 10.1186/s12890-019-0882-y.