...

Tegen die achtergrond hebben Belgische vorsers de multicentrische BEIgE-studie uitgevoerd om na te gaan voor welke niet-seizoengebonden aerogene allergenen astmalijders het vaakst overgevoelig zijn (gecentraliseerde evaluatie). De auteurs hebben voor hun studie de allergenen geselecteerd die relevant zijn in de Belgische omgeving.De studie is uitgevoerd bij 176 volwassenen met een ernstig astma (GINA 2020, stap 5 van de behandeling), van wie er 175 konden worden geëvalueerd. De resultaten zijn onlangs online gezet op de website van het tijdschrift Allergy (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.15785) en zijn gratis te raadplegen. 68% van de patiënten had minstens 1 positieve test, 43% had minstens 4 positieve tests en 13% meer dan 10.Het totale IgE-gehalte steeg met het aantal positieve tests, wat uiteraard geen verrassing was. De frequentste oorzakelijke allergenen waren 3 types huisstofmijt (Dermatophagoides pteronyssinus, farinae en microceras; Aspergillus fumigatus, Staphylococcus aureus en Candida albicans.)De studie toont aan dat overgevoeligheid voor niet-seizoengebonden aerogene allergenen bij patiënten met een ernstig astma wordt onderschat. De studie leert ook dat overgevoeligheid voor toxines van St. aureus frequenter is dan wat wordt gedacht. In de klinische praktijk wordt die overgevoeligheid echter niet opgespoord. Op het ERS 2023 is een follow-upanalyse gepresenteerd over de ontstekingsverschijnselen van de luchtwegen bij patiënten met een ernstig astma die enkel overgevoelig waren voor één of meer toxines van St. aureus (enterotoxine A en C en toxine van het toxischeshocksyndroom), en bij patiënten zonder enige overgevoeligheid (43 negatieve tests).De 15 patiënten die enkel overgevoelig waren voor één of meer toxines van St. aureus, hadden een hoger totaal IgE-gehalte, meer eosinofiele cellen in het bloed en een hogere FeNO (NO-fractie in de uitgeademde lucht) dan de 27 patiënten zonder enige overgevoeligheid, maar de waarden waren vergelijkbaar met die bij de 62 patiënten die enkel overgevoelig waren voor andere niet-seizoengebonden aerogene allergenen dan de toxines van St. aureus. Patiënten met een ernstig astma die enkel overgevoelig zijn voor de toxines van St. aureus, vertonen een type 2-ontsteking van de luchtwegen. Bij gebrek aan specifieke test kunnen zij een subgroep van patiënten vormen, waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat ze niet overgevoelig zijn. Dat is jammer, aangezien die patiënten baat zouden kunnen vinden bij behandeling met een IgE-antagonist. Naar F Schleich et al. ERS 2023