...

Een Ierse groep heeft op het ERS 2023 de resultaten gepresenteerd van een verkennende 'proof-of-concept'-studie uitgevoerd bij 30 patiënten met een matig ernstig tot ernstig obstructieveslaapapneusyndroom, bij wie een CT-scan van de kransslagaders was uitgevoerd om coronaire vernauwingen in beeld te brengen. De patiënten waren gemiddeld 50 ± 7 jaar oud. 80% waren mannen. De gemiddelde apneu-hypopneu-index was 50 ± 19/uur en de BMI 35 ± 3 kg/m2. Er was geen verschil in de initiële kenmerken tussen de 3 groepen.De patiënten werden gerandomiseerd naar CPAP 's nachts, liraglutide (een GLP-1-receptoragonist) of beide tegelijk gedurende 24 weken. 17 van de 30 patiënten (5 of 6 per groep) vertoonden coronaire letsels bij inclusie in de studie. Na 24 weken behandeling werd bij die patiënten een nieuwe CT-scan van de kransslagaders uitgevoerd. Bij een kwantitatieve analyse van het volume van de niet-verkalkte atheroomplaten met inbegrip van de weinig dichte platen, die het best correleren met cardiovasculaire accidenten, was dat volume gedaald met CPAP 's nachts (van 571 ± 490 naar 334 ± 185 mm3) en tijdens behandeling met CPAP plus liraglutide (van 401 ± 145 naar 278 ± 126 mm3), maar niet met liraglutide alleen.Zoals in veel andere studies over het obstructieveslaapapneusyndroom hingen de resultaten sterk af van de tijd dat de patiënten de CPAP toepasten, en met name van de tijd dat de zuurstofsaturatie (Sp02: raming van de hoeveelheid zuurstof in het bloed) < 90% was..Een mogelijke verklaring voor die resultaten is volgens de auteurs dat CPAP de schommelingen van het zuurstofgehalte in het bloed sterk tegengaat, en het zijn net die schommelingen die erg schadelijk zijn op cardiovasculair vlak.Te volgen.