...

De folder vat de belangrijkste informatie samen op twee pagina's die recto-verso op een A4-velletje kunnen afgeprint worden. De brochures zijn wat diepgaander en tellen tussen de 16 en de 20 pagina's. Ze geven uitleg bij de aandoening en lichten ook de therapie toe. De medicamenteuze behandeling krijgt in de brochure ruime aandacht, maar ze onderstreept ook het belang van algemene maatregelen. De brochures vloeien voort uit de consensusvergadering over astma en COPD van mei vorig jaar. Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen kon voor de vertaling van de boodschappen naar patiënten toe een beroep doen op Verbruikersunie Test-Aankoop.Koppelingen naar de pdf-bestanden kunt u vinden op de website www.riziv.fgov.be onder het tabblad publicaties. Sneller nog: voor astma vindt u het materiaal hier en voor COPD klikt u hier.