...

Een nieuwe prospectieve cohortstudie uitgevoerd bij 205.153 vrouwelijke verpleegkundigen (Nurses' Health Study/NHSI en NHSII) toont nu dat er een associatie bestaat tussen astma en COPD en een verhoogd risico op reumatoïde artritis. In deze studie werden 15.148 vrouwen geïdentificeerd met geconfirmeerd astma en 3.573 vrouwen met geconfirmeerd COPD. In totaal werden 1.060 nieuwe gevallen van RA geconstateerd gedurende 4.384.471 persoonsjaren van follow-up.Astma was geassocieerd met een verhoogd risico op reumatoïde artritis (HR 1,532, 95% CI 1,24-1,88) in vergelijking met geen astma/COPD. Ook bij vrouwen die nooit roken werd dezelfde associatie gevonden. Ook COPD was geassocieerd met een verhoogd risico op reumatoïde artritis (1,89, 95% CI 1,31-2,75) in vergelijking met geen astma/COPD. Hier was de associatie meer uitgesproken in de subgroep van vrouwen van > 55 jaar oud met een rookgeschiedenis (HR 2,2, 95% CI 1,38-3,51). De auteurs besluiten dat hun bevindingen erop wijzen dat chronische luchtwegontsteking inderdaad bijdraagt tot reumatoïde artritis. Zij stellen dat clinici zouden moeten overwegen om patiënten met astma of COPD te monitoren voor artritisgerelateerde signalen en symptomen. Ford JA et al. Asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, and Subsequent Risk for Incident Rheumatoid Arthritis among Women: A Prospective Cohort Study. Arthritis and Rheumatology. Published: 4 March 2020: https://doi.org/10.1002/art.41194