...

Een Zweedse cohortstudie verzamelde tussen januari 2007 en december 2016 data van verschillende registers. Kinderen en adolescenten ≤ 17 jaar werden gematcht voor leeftijd en propensity score in 80.870 paren. Elk paar bestond uit een kind dat met PPI's gestart was en één dat er geen gebruikte. De primaire analyse evalueerde het risico op het optreden van astma gedurende een mediane opvolging van drie jaar. Onder de 80.870 paren werd een hogere incidentie van astma vastgesteld bij hen die PPI's gebruikten. De incidentie bedroeg 21,8 versus 14 events per 1.000 persoonsjaren (HR: 1,57). Het risico was het hoogst bij zuigelingen en peuters met een HR van 1,83 in de groep < 6 maanden oud, en 1,91 in de groep 6 maanden tot < 2 jaar oud. De HR voor de individuele PPI's was 1,64 voor esomeprazole, 1,49 voor lansoprazole, 1,43 voor omeprazole, en 2,33 voor pantoprazole. Volgens een analyse van tijd tot aanvang van astma na start van PPI's, was de HR 1,62 voor 0 tot 90 dagen, 1,73 voor 91 tot 180 dagen en 1,53 voor 181 dagen tot het einde van de opvolging. De auteurs besluiten dat deze cohortstudie een associatie aantoont tussen het gebruik van PPI's en verhoogd risico op astma bij kinderen. Zij stellen dat PPI's enkel voorgeschreven dienen te worden aan kinderen wanneer er een duidelijke indicatie is, met afweging van het mogelijke voordeel tegen het mogelijke risico.Bron: Wang Y et al. Association Between Proton Pump Inhibitor Use and Risk of Asthma in Children. JAMA Pediatr. Published online February 08, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.5710