...

De onderzoekers analyseerden gedurende 17 jaar (2000-2026) gegevens van peri- en postmenopauzale vrouwen afkomstig van een nationale database voor eerstelijnszorg in het VK (OPCRD). Meer dan 30.000 patiënten in de leeftijdsgroep van 46-70 jaar werden geïncludeerd: 11% gebruikte gecombineerde HST, 11% gebruikte enkel oestrogeen en 78% gebruikte geen HST. Zestien procent had een ernstige verergering van astma doorgemaakt. Een ernstige astma-exacerbatie werd gedefinieerd als een astmagerelateerde ziekenhuisopname, bezoek aan de spoedafdeling als gevolg van astma en/of het voorschrijven van orale corticosteroïden. In vergelijking met geen gebruik werd eerder, maar niet huidig, gebruik van HST geassocieerd met een verhoogd risico op ernstige exacerbatie van astma (incidentieratio IRR 1,24). De IRR voor gebruik van gecombineerde HST was 1,28 en voor enkel oestrogeen 1,18. IRR's voor gebruik van langere duur waren 1,16 voor 1-2 jaar; 1,43 voor 3-4 jaar; en 1,48 voor vijf jaar of langer. De auteurs besluiten dat hun resultaten erop wijzen dat eerder HST-gebruik en langdurig maar niet huidig gebruik, geassocieerd is met een verhoogd risico op ernstige astma-exacerbatie. Deze bevindingen dienen verder bevestigd te worden via klinische studies. Ook mechanistische studies om de biologische processen te onderzoeken die mogelijk ten grondslag liggen aan de impact van HST op astma zijn nodig.Bron:Nwaru BI et al. Hormone Replacement Therapy and Risk of Severe Asthma Exacerbation in Perimenopausal and Postmenopausal Women: 17-Year National Cohort Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Mar 8:S2213-2198(21)00295-6. doi: 10.1016/j.jaip.2021.02.052. Epub ahead of print. PMID: 33705997.