...

Deze clustergerandomiseerde, gecontroleerde studie (INSPIRA) includeerde 201 volwassenen met een zelf gerapporteerde astma- of COPD-diagnose en liep van januari tot november 2019 in 48 apotheken in Portugal. Alle patiënten namen reeds inhalatietherapie vooraleer ze aan de studie deelnamen. Patiënten met astma en/of COPD werden willekeurig toegewezen aan een door een apotheker geleide interventie met inhalatietechniek, of aan geen interventie. De door de apotheker geleide interventie omvatte voorlichting over de inhalatietechniek via demonstratie en herhaling, evenals schriftelijk en mondeling advies. De primaire uitkomst van het onderzoek was het percentage patiënten met astma en/of COPD dat 100% scoorde met ten minste één inhalator. Na zes maanden was de kans dat patiënten in de door de apotheker geleide interventiegroep 100% scoorden voor alle gebruikte inhalatoren in vergelijking met de controlegroep 5,63-maal hoger (95% CI: 2,21-14,35) en voor ten minste één inhalator 6,77-maal hoger (95% CI: 2,52-18,2). Patiënten in de interventiegroep rapporteerden ook een significant lager aantal geplande doktersafspraken na de training in vergelijking met patiënten in de controlegroep (OR = 0,17; 95% CI: 0,037-0,79; P = 0,013). De auteurs besluiten dat hun onderzoeksresultaten suggereren dat door apothekers geleide interventies aangaande inhalatietechnieken geïntroduceerd kunnen worden in de dagelijkse routine van de apotheek. Verder onderzoek op nationaal niveau met een grotere steekproefomvang zijn nodig om tot implementatie in de praktijk te komen. Rodrigues AT, Romano S, et al. Effectiveness of a pharmacist-led intervention on inhalation technique for asthma and COPD patients: The INSPIRA pilot cluster-randomized controlled trial. Respir Med. 2021 Aug-Sep;185:106507. doi: 10.1016/j.rmed.2021.106507. Epub 2021 Jun 9. PMID: 34166959.