...

Het risico als gevolg van antidepressiva werd gemeten door vergelijking van de incidentie van pneumonie of exacerbatie tijdens perioden zonder en perioden met antidepressiva.De studie is uitgevoerd bij 31 253 COPD-patiënten, die minstens één voorschrift voor een antidepressivum hadden gekregen. 1969 patiënten hadden een pneumonie doorgemaakt en 18 483 een exacerbatie. Tijdens de eerste 90 dagen na het voorschrijven van een antidepressivum bleek het risico op pneumonie 79% hoger te zijn (incidentieverhouding gecorrigeerd voor de leeftijd 1,79, 95% BI: 1,54-2,07). Na stopzetting van de antidepressiva werd geen hoger risico meer gemeten.Tijdens de eerste 90 dagen na het voorschrijven van een antidepressivum was het risico op een exacerbatie 16% hoger (incidentieverhouding gecorrigeerd voor de leeftijd 1,16, 95% BI: 1,13-1,20). Dat risico hield aan en steeg zelfs nog wat na die eerste 90 dagen (incidentieverhouding gecorrigeerd voor de leeftijd 1,38; 95% BI: 1,34-1,41). Na stopzetting van het antidepressivum daalde het risico weer.Die gegevens wijzen dus op een correlatie tussen het voorschrijven van antidepressiva en het risico op infectie en exacerbatie bij COPD-patiënten en pleiten voor een nauwgezette follow-up van die patiënten.