...

De studie werd uitgevoerd in 16 ICU's in Frankrijk bij 194 volwassen patiënten die mechanisch beademd werden na een hartstilstand met defibrilleerbaar ritme, en bij wie een hypothermie van 32-34°C werd ingesteld. Intraveneus amoxicilline-clavulanaat (99 patiënten) of placebo (95 patiënten) werd minder dan zes uur na de hartstilstand opgestart, en driemaal per dag gedurende twee dagen toegediend. Het primaire eindpunt was vroege beademingsgerelateerde pneumonie, tijdens de eerste 7 dagen van hospitalisatie. De incidentie van vroege beademingsgerelateerde pneumonie was lager na profylaxe met antibiotica dan met placebo (19 versus 32 patiënten; hazard ratio: 0,53, 95% CI: 0,31-0,92, p = 0,03).Voor andere klinische verschijnselen zoals late beademingsgerelateerde pneumonie, aantal ventilatorvrije dagen, lengte van het verblijf op de ICU, en mortaliteit op dag 28, werden geen significante verschillen gezien. Er waren geen significante verschillen in bijwerkingen. Er werd geen toename in resistente bacteriën gezien op dag 7. De onderzoekers besluiten dat een profylactische antibioticakuur van twee dagen het risico op vroege beademingsgerelateerde pneumonie na een hartstilstand kan verlagen.Bron: François B et al. Prevention of early ventilator-associated pneumonia after cardiac arrest. N Engl J Med. 7 Nov 2019. 381: 1831-1842