...

De studie was prospectief, open, gemengde methode, cross-over, gerandomiseerd en gecontroleerd en liep in drie centra voor interstitiële longziekten in het Verenigd Koninkrijk. De patiënten hadden geen hypoxie bij rust maar een daling tot 88% of minder van de zuurstofsaturatie na een wandeltest van zes minuten (6MWT) en stabiele respiratoire symptomen in de twee voorgaande weken. Ze werden gerandomiseerd tot zuurstoftherapie gedurende twee weken of geen zuurstoftherapie, met omwisseling van de groepen gedurende nogmaals twee weken. Primair eindpunt was de HRQoL na twee weken zuurstoftherapie (gemeten met de King's Brief Interstitial Lung Disease questionnaire (K-BILD), 15 gevalideerde vragen over de gezondheidsstatus bij interstitiële longziekten; zie Wapenaar M. et al. Chronic Respiratory Disease. 2017;14(2):140-150).Vergeleken met geen zuurstof, ging ambulante zuurstoftherapie gepaard met een significante verbetering van de totale K-BILD-score (gemiddeld 55,5 versus 51,8 zonder zuurstof; gemiddeld verschil na correctie voor de volgorde van de therapie 3,7 (1,8-5,6; p<0,0001). Ook de scores voor kortademigheid en activiteit waren verbeterd. Alleen in het psychologische domein werd geen significant verschil genoteerd. De vaakst vastgestelde nevenwerkingen waren infecties van de hogere luchtwegen (drie met zuurstof, en één zonder). Er waren vijf ernstige nevenwerkingen en twee niet-therapiegerelateerde overlijdens (één in elke groep). Ambulante zuurstoftherapie blijkt dus wel een optie in deze patiëntenpopulatie voor wie weinig andere opties open zijn. Te bevestigen. Visca D et al. Effect of ambulatory oxygen on quality of life for patients with fibrotic lung disease (AmbOx): a prospective, open-label, mixed-method, crossover randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2018; published online August 28. DOI: 10.1016/S2213-2600(18)30289-3. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(18)30289-3/abstract