...

We wisten al dat blootstelling van de foetus aan sigarettenrook, met inbegrip van secundaire rook, gezichtsproblemen kan veroorzaken bij de kinderen en een belangrijke risicofactor voor strabisme is. Dr. Zuxun Lu et coll. hebben dat verder willen onderzoeken. Daarom hebben ze een meta-analyse uitgevoerd van de epidemiologische studies die daaromtrent werden uitgevoerd. In de medische gegevensbanken hebben ze 11 relevante artikels gevonden met in het totaal 4833 patiënten met strabisme.De incidentie van strabisme was 46% hoger bij de kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap hadden gerookt, dan bij de kinderen van moeders die niet hadden gerookt tijdens de zwangerschap. Als de moeder 10 sigaretten per dag rookte, was het risico 79% hoger dan als de moeder er minder dan 10 per dag rookte. Het hogere risico op strabisme werd bovendien teruggevonden in alle onderzochte subgroepen.Op grond van die resultaten concluderen de auteurs dat zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, echt moeten stoppen met roken. (referentie: Acta Ophthalmologica, 6 november 2018, DOI: 10.1111/aos.13953)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aos.13953