...

In een poging om kennislacunes te dichten, bundelden onderzoekers nu alle beschikbare gegevens afkomstig van langlopende populatiestudies over de associaties tussen blootstelling op de werkplek en afnemende longcapaciteit. Ovidius Medline, PubMed, Embase en Web of Science werden doorzocht met trefwoorden en tekstwoorden met betrekking tot beroepsmatige blootstelling en longfunctie.De meta-analyse omvatte twaalf onderzoeken met monitoringsperioden van 4 tot 25 jaar. Het aantal deelnemers aan de studies varieerde van 237 tot 17.833. De achteruitgang van de longfunctie werd gedefinieerd als jaarlijks verlies van FEV1), FVC of de ratio FEV1/FVC. Er werden meta-analyses met vaste en willekeurige effecten uitgevoerd om gepoolde schattingen voor ooit en cumulatieve blootstellingen te berekenen. De resultaten toonden aan dat elk niveau (ooit of cumulatief) van blootstelling aan gassen/dampen en aromatische oplosmiddelen sterk geassocieerd was met een daling van de FEV1. Vroegere blootstellingen aan fungiciden en cumulatieve blootstellingen aan biologisch stof, fungiciden en insecticiden werden enkel in modellen met een vast effect geassocieerd met FEV1-afname. In de meta-analyse werd geen statistisch significant verband waargenomen tussen minerale stoffen, herbiciden en metalen en FEV1-afname. De auteurs stellen dat deze meta-analyse bijdraagt aan het bewijs dat beroepsmatige blootstellingen inderdaad geassocieerd zijn met FEV1-afname. Specifieke beheersing van blootstelling en toezicht op de gezondheid van de luchtwegen zijn daarom ook vereist om de longgezondheid van de werknemers te beschermen.Bron: Rabbani G, Nimmi N, Benke GP, Dharmage SC, Bui D, Sim MR, Abramson MJ, Alif SM. Ever and cumulative occupational exposure and lung function decline in longitudinal population-based studies: a systematic review and meta-analysis. Occup Environ Med. 2022 Oct 24:oemed-2022-108237. doi: 10.1136/oemed-2022-108237. Epub ahead of print. PMID: 36280382.