...

Het werd een multicentrische studie, gerandomiseerd versus sham-bronchoscopie, dubbelblind, met symptomatische COPD-patiënten. Primair eindpunt was het aantal nevenwerkingen tussen 3 en 6,5 maanden na randomisatie: COPD-exacerbatie, tachypneu, wheezing, verergering van de bronchitis, verergering van de dyspneu, influenza, pneumonie, andere luchtweginfecties, respiratoir falen of andere effecten die een behandeling vergden. 82 patiënten (50% vrouwen; 63,7 ± 6,8 jaar oud; FEV1 41,6 ± 7,3%pred; mMRC 2,2 ± 0,7 en CAT 18,4 ± 6,1) werden 1:1 gerandomiseerd. Na 3 tot 6,5 maanden hadden de TLD-patiënten significant minder respiratoire nevenwerkingen vergeleken met de sham-patiënten (32% versus 71%; p=0,008). Over 0 tot 12,5 maanden (einde van de dubbelblinde periode) was het verschil echter niet meer significant (83% versus 90%; p=0,52). Het interval vóór een eerste COPD-exacerbatie optrad die hospitalisatie vereiste, was wel significant kleiner in de TLD-groep (HR 0,35; 0,13-0,99; p=0,039). Er was geen significant verschil in het interval vóór een eerste matige tot ernstige exacerbatie noch in symptomen gerapporteerd door de patiënt noch in andere fysiologische metingen over de 12,5 maanden. Slebos D-J et al. Safety and Adverse Events after Targeted Lung Denervation for Symptomatic Moderate to Severe COPD (AIRFLOW): A Multicenter Randomized Controlled Trial. AJRCMB 2019; published online August 13. https://doi.org/10.1164/rccm.201903-0624OC