Een survey die uitgevoerd werd in de Verenigde Staten door de University of Michigan bij jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud toont dat deze zich wel degelijk bewust zijn van de gezondheidsrisico's en verslavingsgevaren die aan vapen verbonden zijn. Het zijn eerder de sociale aspecten die hen er toe drijven om e-sigaretten te gebruiken.

Onderzoekers ontwikkelden een sensor van 2 mm2 die gedragen kan worden boven de kleding en mechanische akoestische signalen van hart en longen kan oppikken. Deze sensor, die de 'encapsulated accelometer contact microphone' (ACM) genoemd wordt, levert de mogelijkheid voor screening van cardiopulmonaire aandoeningen en longitudinale monitoring.

Uit het magazine

In de internationale literatuur is er de laatste tijd heel wat gedebatteerd over de rol van CT thorax bij screening naar covid-19. Vaak waren de standpunten nogal zwart-wit: aangewezen of niet aangewezen. Een studie van het AZ Delta onder leiding van dr. Kristof De Smet (diensthoofd radiologie) brengt een genuanceerder beeld naar voren.

Het management van incidenteel gedetecteerde longnodules van onbekende aard is een uitdaging en houdt het risico in van ofwel onnodige invasieve procedures of van een vertraging in diagnose en behandeling. Zowel subjectiviteit bij de evaluatie als de tijd om tot een diagnose te komen spelen daarbij een rol.

Idiopathische pulmonaire fibrose (IPF) is een chronische en fatale ziekte met ongekende oorzaak. Wel weet men dat apoptose van alveolaire epitheliale longcellen een rol speelt in de progressie van de ziekte. Ook werd deze ziekte geassocieerd met een overmatige aanwezigheid van Staphylococcus en Streptococcus in de longen, maar de rol hiervan was tot nu toe nog onbekend.

Er zijn meer en meer aanwijzingen dat er een link bestaat tussen de regulering van ijzer en ademhalingsziekten. In een nieuwe studie werd het verband tussen het ijzergehalte en regulerende reacties in zowel klinisch als experimenteel astma onderzocht.

Het roken van tabak werd geïdentificeerd door de WGO als een belangrijke riscofactor om covid-19 en complicaties ervan te ontwikkelen. Het risico werd niet enkel geassocieerd met de longschade opgelopen door roken, maar ook met de virale overdracht van de handen naar de mond tijdens het roken zelf. Ook van meeroken weet men dat dit het risico op acute respiratoire infecties verhoogt.

FLU-v is een experimenteel vaccin dat peptiden bevat die geconserveerd zijn tussen verschillende griepstammen, en dat het adjuvant Montanide ISA-51 bevat. De hoop is om met dit vaccin een ruime beschermende cellulaire immuunreactie en bescherming op te wekken tegen alle influenza A- en B-stammen.

COPD werd reeds geassocieerd met een verhoogd risico op de ontwikkeling van longkanker. De associatie met longkanker voor COPD-patiënten die nooit rookten was tot nog toe echter nog niet geëvalueerd. Nochtans blijkt dat tot 40% van alle COPD-patiënten nooit rookten in het verleden.

Uit het magazine

Onder leiding van het UZ Gent lopen momenteel twee studies die nagaan of de cytokinestorm gerelateerd aan Covid-19 medicamenteus kan worden behandeld. Het is complexe materie, maar studiecoördinator prof. Bart Lambrecht (longarts aan het UZ Gent, onderzoeksdirecteur ontstekingsziekten van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie) geeft er van naaldje tot draadje uitleg bij.