...

Een monocentrische studie (1) uitgevoerd in het Zhongnan-ziekenhuis van de Universiteit van Wuhan bij 138 patiënten (mediane leeftijd 56 jaar) die tussen 1 en 28 januari 2020 in het ziekenhuis werden opgenomen en werden gevolgd tot 3 februari 2020, geeft meer informatie over de overdraagbaarheid, in casu in het ziekenhuis, en de sterfte als gevolg van de infectie in het ziekenhuis. 34% van de patiënten heeft het ziekenhuis na gemiddeld 10 dagen kunnen verlaten. Transmissie in het ziekenhuis is de vermoedelijke oorzaak van infectie geweest van 40 gezondheidswerkers en 17 ziekenhuispatiënten. Op 3 februari 2020 waren zes patiënten overleden. Dat brengt de totale sterfte op 4,3%.Andere vorsers (2) maken zich zorgen over het feit dat geïnfecteerde patiënten mogelijk niet worden gedetecteerd in landen die een hoog risico op epidemie lopen, maar een lager aantal gevallen rapporteren dan het reële of zelfs helemaal geen gevallen. De kans dat gevallen niet worden aangegeven, is bijzonder verontrustend in landen met fragielere gezondheidszorgstelsels zoals in het zuidoosten van Azië en in Afrika, landen die volgens experts snel zouden worden overweldigd door een plaatselijke epidemie.Veel staten van de USA hebben reizen van of naar China verboden of sterk beperkt. Amerikaanse wetenschappers hebben de literatuur met betrekking tot virussen zoals het ebolavirus, het SARS-virus, het MERS-virus en het zikavirus doorgenomen. Ze zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat er maar zeer weinig bewijzen zijn dat een reisverbod het risico op verspreiding van het virus over de grenzen op lange termijn uitschakelt. Een reisverbod heeft nochtans enorme sociale, economische en politieke repercussies. Verder onderzoek is nodig.Een studie van het MIT (Massachusetts Institute of Technologie) (4) tot slot leert dat er een nauwe correlatie bestaat tussen een lege artis wassen van de handen op luchthavens en controle van een epidemie. Als 60% van de reizigers kiemvrije handen zou hebben, zou de wereldwijde verspreiding van de epidemie met 70% vertragen. (referenties:(1) JAMA, 7 februari 2020, doi: 10.1001/jama.2020.1585,(2) Nature, 13 februari 2020, doi: 10.1038/d41586-020-00405-w,(3) Journal of Emergency Management, februari 2020, doi: 10.5055/jem.2020.0446,(4) Risk Analysis, 23 december 2019, doi: 10.1111/risa.13438)