...

Einde december 2019 hebben de Chinese autoriteiten de WGO op de hoogte gebracht van een cluster van gevallen van pneumonie, die alle gelinkt waren aan een markt voor zeevruchten in de stad Wuhan. Op 9 januari 2020 werd een nieuwe vertegenwoordiger van de familie van de coronavirussen, in casu 2019-nCoV, geïdentificeerd als de oorzaak van die infecties. Er werden snel drastische preventieve maatregelen genomen om de uitbreiding van het virus te stoppen.Coronavirusinfecties zijn meestal goedaardig. De laatste twintig jaar zijn echter twee epidemieën opgetreden, wat onze kijk op coronavirussen toch heeft veranderd. Nu worden die virussen als een echte bedreiging beschouwd. Het SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus) en MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus) hebben meer dan 10 000 mensen geïnfecteerd en de sterfte bedroeg resp 10% en 37%.De komst van dat nieuwe virus 2019-nCoV is dan ook zeer verontrustend en mogelijk is dat toe te schrijven aan mutaties in het genoom van het virus.Het heeft vier maanden geduurd voor China het genoom van het SARS heeft gepubliceerd, maar de genetische informatie over het 2019-nCoV werd nu meteen gedeeld met vorsers in de hele wereld. Een studie die dringend werd gepubliceerd in The Lancet, schetst een beeld van de eerste gevallen van 2019-nCoV-ifectie die in Wuhan in het ziekenhuis werden opgenomen. De zekerheidsdiagnose werd gesteld met een PCR (Polymerase Chain Reaction) in real time en sequencingtechnieken van de laatste generatie.De mediane leeftijd van de patiënten werd geraamd op 49 jaar. 30 (73%) van de 41 patiënten waren van het mannelijke geslacht. 27 (66%) hadden de markt voor zeevruchten in Wuhan bezocht. 13 patiënten (32%) vertoonden een vooraf bestaande ziekte, namelijk diabetes (n = 8, 20%, hypertensie (n = 6, 15%) of een hart- en vaataandoening (n = 6, 15%). 13 patiënten (32%) werden op een bewakingseenheid opgenomen en zes patiënten (15%) zijn gestorven.Een CT-scan van de thorax toonde bij de 41 patiënten een pneumonie. Het klinische beeld gelijkt op dat van een SARS-CoV-infectie op enkele kleine verschillen na. Frequente symptomen in het begin van de ziekte waren koorts (n = 40, 95%), hoestbuien (n = 31 - 76%) en spierpijn of vermoeidheid (n = 18 - 44%). Minder frequente symptomen waren sputa (11 op de 39, 28%), hoofdpijn (3 op de 38, 8%), hemoptoë (2 op de 39, 5%) en diarree (1 o de 38, 3%). 22 (55%) van de 40 patiënten hebben dyspneu ontwikkeld tijdens het ziekteverloop en 26 (63%) op de 41 een lymfopenie. Er hebben zich allerhande complicaties voorgedaan zoals een acute respiratory distress syndrome (n = 12 - 29%), detectie van viraal RNA in het bloed (n = 6, 15%), acute hartaantasting (n = 5 - 12%) en een superinfectie (n = 4 - 10%).Bij zwaar zieke patiënten met een 2019-nCoV-infectie werden hoge plasmaconcentraties van verschillende cytokines gemeten.(referentie: The Lancet, 24 januari 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5)