...

De onderzoekers stelden vast dat tussen 1990 en 2017 het aantal kinderen dat stierf ten gevolge van een infectie van de onderste luchtwegen daalde met 65,4%, van 2,3 miljoen naar 808.920. Dat aantal representeerde 15% van het totaal van de 5,4 miljoen kindersterftes in 2017. Het merendeel van de overlijdens ten gevolge van ondersteluchtweginfectie komt voor in Indië (185.429 overlijdens), Nigeria (153.069) en Pakistan (40.480). Ook in de incidentie van ondersteluchtweginfecties werd een daling met 32,4% gezien. Ondanks de daling in mortaliteit en incidentie blijven infecties van de lage luchtwegen achter in vergelijking met andere infectieziektes zoals tetanus en de mazelen. Onder de factoren die het meest bijdroegen tot de reductie in mortaliteit rekent men een toename van vaccinatie tegen Haemophilus influenza type b (verantwoordelijk voor 11,4% daling), pneumokokken (6,3% daling) en verminderde blootstelling aan huishoudelijke luchtvervuiling (8,4% daling). De onderzoekers besluiten dat de globale reductie in mortaliteit te wijten aan ondersteluchtweginfecties die geobserveerd werd tussen 1990 en 2017, tegelijkertijd gezien moet worden als een belangrijke prestatie maar ook oproept tot hernieuwde inspanning om ervoor te zorgen dat deze aantallen verder dalen.Bron:GBD 2017 Lower Respiratory Infections Collaborators. Quantifying risks and interventions that have affected the burden of lower respiratory infections among children younger than 5 years: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. 30 Oct 2019. Lancet https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30410-4